Cảm xúc

A collection of 8 posts

ĐỪNG VỘI TIN nhưng cũng ĐỪNG VỘI PHỦ NHẬN.
LÝ DO lớn nhất của THẤT BẠI & ĐAU KHỔ.
Phát triển bản thân

ĐỪNG VỘI TIN nhưng cũng ĐỪNG VỘI PHỦ NHẬN. LÝ DO lớn nhất của THẤT BẠI & ĐAU KHỔ.

ĐỪNG VỘI TIN những suy nghĩ, niềm tin của chính mình nếu mình còn chưa có thành tựu, chưa có an vui. ĐỪNG VỘI TIN lời người khác, NHƯNG cũng ĐỪNG VỘI BÁC BỎ những điều được chia sẻ từ những người có thành tựu, uy tín, địa vị, thành tích lớn hơn mình rất rất nhiều.