Hành trình rất dài, và đạt thành tựu lớn thì đương nhiên cần kiên trì không nóng vội.

Ai cũng có lúc sẽ thấy áp lực, thấy sợ nọ sợ kia (sợ người khác đánh giá, sợ phiền người khác, sợ thất bại, sợ cả thành công ...), ai cũng có áp lực, cũng có lúc muốn bỏ cuộc ... NHƯNG:

+ Áp lực thực ra là do mình tự tưởng tượng tạo ra, nó là thứ không có thật, vì nhiều người khác cũng trong hoàn cảnh như mình, thậm chí hoàn cảnh như mình hoặc tệ hơn mình, thêm nữa họ còn có năng lực hoặc các điều kiện thấp hơn mình … nhưng họ không hề áp lực, vẫn tiến lên và thành công hạnh phúc.

+ Thực ra cũng không ai đánh giá, không ai thấy phiền gì với mình cả, không ai suy nghĩ nhiều về mình như mình đang tưởng tượng đâu, dù đúng là có lúc họ nghĩ, nhưng chỉ là thoáng qua thôi và không hề quan trọng ... vì ai cũng đang bận rộn với cuộc sống, cuộc đời của chính họ nhiều nhất mà thôi.

Đa số ai cũng sẽ có lúc cảm thấy đuối khi vào hành trình muốn nâng cấp bản thân, nâng cấp sự nghiệp. Và mỗi khi đuối, tâm lý muốn bỏ cuộc sẽ xuất hiện. NHƯNG …

Thấy hơi đuối đuối … mới là cảm giác đúng đắn cần phải có, BỞI VÌ:

THẤY ĐUỐI, thì mình mới cố gắng.

Cố gắng, thì mình mới TIẾN BỘ.

Nếu KHÔNG THẤY ĐUỐI, tức là mình thấy dễ.

Thấy dễ, tức là mình không cần cố gắng.

Không cần cố gắng, tức là KHÔNG TIẾN BỘ.

Nếu cứ thấy đuối rồi chọn né tránh, bỏ cuộc thì mãi mãi không bao giờ tiến bộ, mãi mãi không bao giờ có sự thay đổi mạnh mẽ, mãi mãi không bao giờ có thành tựu lớn.

Tại sao đa số là những người thất bại, người thành công luôn là số ít?

BỞI VÌ: Không phải người thành công họ không gặp những cảm giác áp lực, sợ, đuối, mệt … mà là số ít thành công sẽ ĐỐI MẶT, VƯỢT QUA nó, hóa giải nó và tiến về phía trước, còn người thất bại sẽ chọn bỏ cuộc.

Khi bỏ cuộc thì đó chính là lúc thất bại, và cũng chỉ thất bại khi bỏ cuộc.

Hãy HÀNH ĐỘNG mạnh mẽ, kiên trì bền bỉ và không bao giờ dừng việc nâng cấp bản thân thông qua học tập cả đời.

Tốt rồi thì còn có thể tốt hơn nữa …

Thành công do chúng ta lựa chọn!