VĂN ÔN VÕ LUYÊN. Luyện 1 bài quyền quanh năm suốt tháng! Nếu anh em ít thời gian thì nghe 3 video ngắn phía trên (mỗi video hơn 5 - 10 phút). Ai nhiều thời gian hơn thì vừa nghe video vừa làm việc khác (video thứ 3 hơn 40 phút). Danh sách 4 Video ngắn chia sẻ hôm nay (Xem tại link phía dưới): +

+ LÀM SAO VƯỢT QUA ÁP LỰC CÔNG VIỆC ? Lưu ý gì về làm thương hiệu cá nhân của Môi giới mới ? +

+ LUÔN CHÁY HẾT MÌNH THẾ NÀO - Điều đơn giản đến thành công! +

+ Nguyên tắc 3D | Trở thành người PHI THƯỜNG từ một người bình thường làm những việc bình thường ... +

+ Hóa giải cảm xúc căng thẳng, áp lực, mất tập trung ...? Lưu ý quan trọng về cách đặt Mục tiêu!

Đừng là người ham luyện 10.000 chiêu thức khác nhau.
Hãy là người luyện 1 chiêu thức 10.000 lần. +

+ LÀM SAO VƯỢT QUA ÁP LỰC CÔNG VIỆC ? Lưu ý gì về làm thương hiệu cá nhân của Môi giới mới ? https://youtu.be/CHvV6SM2hRw +

+ LUÔN CHÁY HẾT MÌNH THẾ NÀO - Điều đơn giản đến thành công! https://www.youtube.com/watch?v=t0Bvwd6pLk4 +

+ Nguyên tắc 3D | Trở thành người PHI THƯỜNG từ một người bình thường làm những việc bình thường ... https://youtu.be/ZN4_OwoAtQA +

+ Hóa giải cảm xúc căng thẳng, áp lực, mất tập trung ...? Lưu ý quan trọng về cách đặt Mục tiêu! https://youtu.be/eyul6RdI7w0