Nếu chúng ta chưa có thành công hoặc bình an thì chắc chắn mình đang còn nhiều yếu đuối, sai xấu. Nếu chưa thành công mà nghĩ mình mạnh mẽ tốt đẹp thì hãy nhờ những bậc thầy tìm và chỉ ra cho mình những điểm còn yếu, sẽ thấy rõ mồn một. Vấn đề là: Hãy tìm đúng vị thầy và tìm đúng rồi thì nên tin lời vị thầy ấy dựa trên sự tìm hiểu, phân tích, suy ngẫm kỹ lời vị thầy nói để niềm tin dựa trên sự suy xét cẩn thận sẽ vững chắc không lay động trước những ý kiến trái chiều từ chính bên trong con người mình nổi lên và ý kiến trái chiều từ những người xung quanh.

ĐỪNG VỘI TIN những suy nghĩ, niềm tin của chính mình nếu mình còn chưa có thành tựu, chưa có an vui. ĐỪNG VỘI TIN lời người khác, NHƯNG cũng ĐỪNG VỘI BÁC BỎ những điều được chia sẻ từ những người có thành tựu, uy tín, địa vị, thành tích lớn hơn mình rất rất nhiều.

---

LÝ DO lớn nhất của THẤT BẠI & ĐAU KHỔ không phải là ngoại cảnh mà chính là con người YẾU ĐUỐI & SAI XẤU bên trong chính mình.

1. YẾU ĐUỐI:

+ Lười học tập hoặc học tập thụ động thì cũng không tiếp thu được nhiều điều đúng đắn mạnh mẽ cần thiết.

+ Biết việc cần làm, biết cách cần làm việc ấy nhưng lại yếu đuối không chịu làm vì lười biếng hoặc yếu đuối không vượt qua được các rào cản bên trong và bên ngoài mình.

+ Từng làm được một vài lần mà yếu đuối không mạnh mẽ kiên trì được đủ lâu.

2. SAI XẤU:

+ Làm sai mà không biết mình sai do bị vô minh che mờ, càng nỗ lực chăm chỉ thì càng làm cho mình nhanh đi đến thất bại hơn (vì chăm chỉ mà không ra kết quả thì mệt mỏi bỏ cuộc nhanh hơn và tạo ra hệ lụy xấu nhiều hơn).

+ Kiêu mạn, bảo thủ luôn cho mình đúng, luôn cho là mình tốt trong khi thực sự thì chưa phải như vậy.

+ Tham lam muốn được nhiều hơn cho mình bất chấp tổn hại lợi ích của người khác, thậm chí của những người nghèo khó hơn mình.

+ Ích kỷ, cố chấp, nhỏ nhen ... chấp nhặt những việc nhỏ, không biết thông cảm, bao dung, tha thứ cho lỗi lầm của người khác trong khi chính mình có những lỗi lầm có khi còn lớn hơn nhưng chỉ viện lý do, tìm cớ tự bao biện cho mình đúng đắn hợp lý, bắt người khác phải thông cảm cho mình, người khác chưa thông cảm thì khó chịu người khác - đòi hỏi người khác phải thông cảm cho mình ... phải tôn trọng mình ... (cái vòng luẩn quẩn).

Nếu chúng ta chưa có thành công hoặc bình an thì chắc chắn mình đang còn nhiều yếu đuối, sai xấu. Nếu chưa thành công mà nghĩ mình mạnh mẽ tốt đẹp thì hãy nhờ những bậc thầy tìm và chỉ ra cho mình những điểm còn yếu, sẽ thấy rõ mồn một. Vấn đề là: Hãy tìm đúng vị thầy và tìm đúng rồi thì nên tin lời vị thầy ấy dựa trên sự tìm hiểu, phân tích, suy ngẫm kỹ lời vị thầy nói để niềm tin dựa trên sự suy xét cẩn thận sẽ vững chắc không lay động trước những ý kiến trái chiều từ chính bên trong con người mình nổi lên và ý kiến trái chiều từ những người xung quanh.

ĐỪNG VỘI TIN những suy nghĩ, niềm tin của chính mình nếu mình còn chưa có thành tựu, chưa có an vui. ĐỪNG VỘI TIN lời người khác, NHƯNG cũng ĐỪNG VỘI BÁC BỎ những điều được chia sẻ từ những người có thành tựu, uy tín, địa vị, thành tích lớn hơn mình rất rất nhiều.

ÂN ĐỨC NHÂN
Chọn lọc những nội dung phát triển cá nhân, phát triển tổ chức hiệu quả cao và bền vững. Chuyên sâu trong lĩnh vực Bất động sản và nghề Môi giới.