TÂM TĨNH LẶNG, tình yêu thương, lòng biết ơn và chánh ngữ.
+ Tâm xao động bất an thì đúng cũng là sai. Tâm tĩnh lặng thì luôn đúng.
+ Tình yêu thương thì luôn đúng. Sự ghét bỏ, thù hằn thì luôn sai.
+ Lòng biết ơn thì luôn đúng. Mong muốn được như ý nhưng bất thành và quên ơn hoặc có chút thành tích đòi hỏi được người khác biết ơn mình thì luôn là sai trái.
+ Lời nói mang lại niềm tin, động lực, sự hòa ái đoàn kết thì luôn tốt. Lời nói làm mất niềm tin, mất động lực, làm người khác bi quan, mất đoàn kết, thù ghét, coi thường nhau tăng lên, tan vỡ các mối quan hệ của mình và của người khác thì luôn là sai.