MAY MẮN hay XUI XẺO là mỗi khi ai đó không biết, không thấy, không tin, không giải thích được mối liên quan NGUYÊN NHÂN và KẾT QUẢ. Họ không thấy cái họ gọi là logic, khoa học cho nên KHÔNG GIẢI THÍCH được thì người ta gọi nó là NGẪU NHIÊN, HÊN XUI.

Người càng trí tuệ càng nhìn xâu xa càng thấy cái mà người khác không thấy. Trong mắt người khác gọi một kết quả nào đó là may mắn, trong khi người nhìn sâu xa hơn họ thấy rõ mối liên quan NGUYÊN NHÂN và KẾT QUẢ và biết đó không phải cái mà người ta gọi là hên xui nữa.

Vậy từ nay ta không nên nói rằng điều gì đó là hên xui, nếu ai càng thường xuyên nói và nghĩ, tin nhiều chuyện là ngẫu nhiên hên xui thì chứng tỏ người đó càng thiếu trí tuệ.

Ai thấy mình thường xuyên xui xẻo thì cũng biết là mình sai yếu còn nhiều nhưng chính vì không biết, nên không thấy, nên không thể giải thích nổi tại sao và kết luận là hên xui, là ngoại cảnh, là tại người khác, là vì những điều ngoài mình.

Cũng chính vì không thấy rõ nhân quả quá khứ và tương lai cho nên nhiều người "gặp may" xong không biết dùng kết quả "may mắn" ấy vào việc tốt mà lại làm việc sai yếu hoặc chỉ đơn giản kết luận sai nguyên nhân (hoặc thiếu nguyên nhân vì một kết quả thường là do nhiều nguyên nhân chứ không phải chỉ có 1 nguyên nhân) thì kết luận đó lại là nguyên nhân dẫn đến những thất bại về sau (nhưng họ lại tiếp tục nghĩ là do không may mắn) ... và cứ như vậy.

Và từ nay ta nhớ làm gì, nói gì, nghĩ gì cũng sẽ là nguyên nhân cho những điều xảy ra trong tương lai tương ứng. Hãy cẩn trọng từng việc nhỏ vì nó có thể không nhỏ như ta nghĩ, hoặc nhỏ nhưng là nguyên nhân sinh những điều lớn mà sau này người không biết sẽ nói là HÊN XUI thôi!