90 ngày đột phá siêu Môi giới

A collection of 7 posts

Phát triển bản thân

1 NGHỊCH LÝ ít người biết, đa số không biết, không tin cho nên mới yếu đuối, đa số làm được ít việc hơn tiềm năng chính họ có thể và không trở thành phiên bản tốt nhất, mạnh mẽ nhất, giá trị nhất.

Đừng mong tìm thấy gì giá trị mà mất kiên nhẫn đọc bài viết dài. Đọc nửa chừng thì bài học nửa vời chẳng khác nào đọc câu:"Đau bụng uống nhân sâm ... (xuống dòng, sang trang sau đọc mới thấy còn nữa)... THÌ CHẾT NGAY".

90 ngày đột phá siêu Môi giới

Nghĩ gì về việc: Báo chí thường xuyên đăng tải việc xa thải nhân sự từ các tập đoàn hàng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực.

Anh chị em nhất định "phải" đọc kỹ, đọc hết bài này bởi không sớm thì muộn, chúng ta cũng sẽ là người trong cuộc, nhưng với vai trò nào, tâm thế nào thì do ta LỰA CHỌN ngay hôm nay!