2022

A collection of 5 posts

90 ngày đột phá siêu Môi giới

Nghĩ gì về việc: Báo chí thường xuyên đăng tải việc xa thải nhân sự từ các tập đoàn hàng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực.

Anh chị em nhất định "phải" đọc kỹ, đọc hết bài này bởi không sớm thì muộn, chúng ta cũng sẽ là người trong cuộc, nhưng với vai trò nào, tâm thế nào thì do ta LỰA CHỌN ngay hôm nay!

Tại sao ta chưa thành công, hoặc có thành công nhưng thiếu hạnh phúc, không vui vẻ?
LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ THÀNH TỰU VÀ BÌNH AN?
Phát triển bản thân

Tại sao ta chưa thành công, hoặc có thành công nhưng thiếu hạnh phúc, không vui vẻ? LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ THÀNH TỰU VÀ BÌNH AN?

Sau nhiều năm làm quản lý kinh doanh, tuyển dụng, đào tạo, hỗ trợ nhiều nghìn nhân sự, quan sát và đúc kết ... tôi thấy rõ mồn một các lý do phổ biến dẫn đến một người chưa có thành công, chưa tạo được kết quả cao trong công việc ... thậm chí thất bại (bỏ cuộc) là vì: