Các nội dung đào tạo được đúc kết trên thực tế Công ty hơn 10 năm, với hơn 5000 nhân sự làm việc, hàng chục nghìn Môi giới thành công và thất bại, hàng trăm tỷ phú Môi giới được sinh ra. Hiện tại là Công ty số 1 Việt Nam về nghề Môi giới Thổ cư, cái nôi đào tạo ra các thế hệ, các công ty Môi giới Bất động sản Thổ cư tinh nhuệ, hiệu quả nhất Việt Nam.

Chúng tôi không chỉ nói, chúng tôi tạo môi trường và làm cùng cho tới khi bạn cùng chúng tôi tạo ra kết quả.

Đó là cách duy nhất để chúng tôi tồn tại và phát triển mạnh mẽ vượt trội hơn các Công ty khác cùng lĩnh vực suốt 10 năm qua, là Công ty nhận nhiều bằng khen, chứng nhận, kỷ lục nhất Việt Nam trong nghề Môi giới Bất động sản Thổ cư.

Chúng tôi không chỉ coi đây là một công việc kiếm tiền, đối với chúng tôi, đây là cuộc sống, nơi làm việc cũng là nơi ta sống, đồng nghiệp chính là anh em trong gia đình, là bạn thân trong cuộc đời, là bạn đồng hành không chỉ trong công việc và hơn thế nữa …

Học viện Vạn Phúc

Đánh thức & Đồng hành.

https://www.hocvienvanphuc.edu.vn/course/tim-hieu-ve-nghe-moi-gioi-va-cong-ty-so-1-viet-nam-nghe-moi-gioi