Chuyện thành công

A collection of 15 posts

ĐỪNG VỘI TIN nhưng cũng ĐỪNG VỘI PHỦ NHẬN.
LÝ DO lớn nhất của THẤT BẠI & ĐAU KHỔ.
Phát triển bản thân

ĐỪNG VỘI TIN nhưng cũng ĐỪNG VỘI PHỦ NHẬN. LÝ DO lớn nhất của THẤT BẠI & ĐAU KHỔ.

ĐỪNG VỘI TIN những suy nghĩ, niềm tin của chính mình nếu mình còn chưa có thành tựu, chưa có an vui. ĐỪNG VỘI TIN lời người khác, NHƯNG cũng ĐỪNG VỘI BÁC BỎ những điều được chia sẻ từ những người có thành tựu, uy tín, địa vị, thành tích lớn hơn mình rất rất nhiều.

Có người đến nói xấu học trò, Socrates chỉ hỏi 3 câu, người lạ cúi đầu lặng thinh
Socrates

Có người đến nói xấu học trò, Socrates chỉ hỏi 3 câu, người lạ cúi đầu lặng thinh

Nếu một thông tin chúng ta đem đến cho người khác không nhằm mục đích tốt mà chỉ để thỏa mãn những cảm xúc cá nhân, thì đó là việc không nên làm. Mỗi người cần suy xét cẩn thận và có trách nhiệm với lời nói của mình để không làm tổn thương hay gây hại cho người khác.

Tại sao ta chưa thành công, hoặc có thành công nhưng thiếu hạnh phúc, không vui vẻ?
LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ THÀNH TỰU VÀ BÌNH AN?
Phát triển bản thân

Tại sao ta chưa thành công, hoặc có thành công nhưng thiếu hạnh phúc, không vui vẻ? LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ THÀNH TỰU VÀ BÌNH AN?

Sau nhiều năm làm quản lý kinh doanh, tuyển dụng, đào tạo, hỗ trợ nhiều nghìn nhân sự, quan sát và đúc kết ... tôi thấy rõ mồn một các lý do phổ biến dẫn đến một người chưa có thành công, chưa tạo được kết quả cao trong công việc ... thậm chí thất bại (bỏ cuộc) là vì: