Mình đang muốn vươn lên có thu nhập đột phá hơn quá khứ thì đương nhiên sẽ thấy khó, cần biết đó là điều bình thường tất yếu. Mình mà thấy dễ thì mình đã thành công rồi.

Trong nghề này 100% người vào Công ty đều sẽ có lúc thấy khó, thấy nản. Người thành công và thất bại chỉ khác cách vượt qua những trạng thái ấy mà thôi.

Người thất bại sẽ chọn cách một mình, buồn, chán, loay hoay, thậm chí than vãn, đổ lỗi, bi quan, tiêu cực ... càng một mình càng nhìn vào những việc khó đối với mình càng nản, càng bế tắc ... và không vượt qua được.

Người thành công sẽ chọn cách mỗi khi rơi vào trạng thái tiêu cực càng đến Công ty, gặp gỡ những người thành công, người tích cực tại Công ty và nhận được những chia sẻ giúp mình vượt qua được vấn đề mà mình đang thấy khó (mỗi người lại gặp vấn đề khác nhau), hoặc nghe các video nói về các vấn đề mà mình đang thấy khó, đọc, học và làm mạnh mẽ hơn ... cứ như vậy vượt qua, vượt lên đến kết quả và thành công.

Với góc nhìn 10 năm qua hàng chục nghìn người thành công và thất bại, Công ty thấy rõ lợi ích của họp sáng và các buổi họp, buổi đào tạo TRỰC TIẾP, vì vậy thường xuyên nhắc, thường xuyên truyền thông động viên anh em tham dự nhiều nhất.

Nếu anh em có việc bận thì vắng cũng không sao, thời gian là của anh em, anh em vẫn luôn làm chủ công việc của mình, không cần áp lực hoặc khó chịu gì nếu Công ty truyền thông những điều mình không hợp, không thích ... thì gác sang một bên, anh em hãy luôn nỗ lực làm tốt nhất những gì anh em có thể với những gì anh em đang có là được.

Hãy lên Công ty, nỗ lực, kiên trì: Hàng nghìn người làm được, mình không làm được là do niềm tin tự mình giới hạn chính mình và bỏ cuộc - chỉ thất bại khi ta bỏ cuộc mà thôi.

Cụ thể HÀNH ĐỘNG nào: Hãy xem kỹ, xem đi xem lại Video 4 NGUYÊN TẮC THỰC THI tại đây!.