Thực lực sẽ tạo Kết quả.

Không có thực lực là mới chỉ biết và nói hay mà thôi.

Anh em đọc kỹ lại và ngẫm mình đang còn thiếu điều gì tạo nên thực lực.

KIẾN THỨC + KỸ NĂNG + THÁI ĐỘ + HÀNH ĐỘNG = KẾT QUẢ

1. KIẾN THỨC: Nắm rõ = HIỂU + NHỚ

+ Kiến thức chuyên môn: Kiến thức, hiểu biết về “sản phẩm, thông tin về sản phẩm như: Giá, kích thước đặc điểm kỹ thuật ...vv ...”

+ Kiến thức về Quy định – Quy trình:

- Quy trình làm việc: ...

- Các Quy định – Nguyên tắc của công ty: ...

- Các quy định riêng của bộ phận phòng ban (nếu có).

- Kiến thức khác: Kiến thức Xã hội, khách hàng, thị trường, đối thủ ...

2. KỸ NĂNG: Thuần thục thành THÓI QUEN, PHẢN XẠ

+ Kỹ năng cứng: Sử dụng công cụ làm việc, phần mềm ứng dụng trên máy tính, điện thoại ...

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị: Máy tính, Máy in, dụng cụ làm việc ...

- Sử dụng Internet và các phần mềm ứng dụng cho công việc.

- Sử dụng các công cụ hỗ trợ công việc: Các công cụ, các mẫu biểu ghi chép ...

+ Kỹ năng mềm: THỰC HIỆN thuần thục được các kỹ năng: Giao tiếp, Thuyết trình, Đồng đội, Bán hàng, Điện thoại, ...

3. THÁI ĐỘ: Tận tâm & mạnh mẽ quyết liệt

+ Tính TUÂN THỦ, kỷ luật: Giờ giấc làm việc, tuân thủ quy định, quy trình ...

+ “Sự cố gắng” và “tinh thần tích cực”: LIÊN TỤC học tập những điều mới, tích cực, CHỦ ĐỘNG học và hỏi khi không biết ...

+ Chủ động nghĩ ra việc có ích cho tổ chức để đề xuất và thực thi ...

+ Tư duy tích cực; Tìm giải pháp (chứ không phải chỉ than vãn ...) và hành động quyết liệt theo các kế hoạch đã đề ra để luôn hướng tới MỤC TIÊU.

+ Đoàn kết chia sẻ, phối hợp làm việc với đồng nghiệp; rộng lượng, chủ động giúp đỡ người khác, vui vẻ thân thiện ...

+ Chủ động nhận và sẵn sàng nhận các nhiệm vụ được giao ...

+ Niềm tin: Về Công ty, về những người Lãnh đạo, quản lý, về chính bản thân ... và biết cách tạo niềm tin ở người khác thông qua 2 điều chính là “Phẩm chất đạo đức” và “Năng lực”.

+ Tinh thần phụng sự: Cống hiến, cho đi là niềm vui.

4. HÀNH ĐỘNG: Tập trung + Quyết liệt + Kiên định.

5. KẾT QUẢ: Vượt mong đợi

+ Kết quả ngắn hạn: Doanh số bán hàng, số lượng công viêc, chất lượng công việc, mức độ vi phạm lỗi ...

+ Mức độ năng lực (Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ).

Kết quả ngắn hạn tương ứng với tiền bạc, vật chất mà bạn thu được trong ngắn hạn;

Năng lực của bạn sẽ quyết định sự phát triển và kết quả dài hạn của bạn.

KIẾN THỨC luôn Nắm rõ + KỸ NĂNG rèn Thuần thục + THÁI ĐỘ luôn Tận tâm + HÀNH ĐỘNG Tập trung & Quyết liệt = KẾT QUẢ Vượt mong đợi !

---

7 GIÁ TRỊ CỐT LÕI.

1. Tận tâm

Nhiệt tình, trách nhiệm, tập trung cao độ trong công việc, với đồng nghiệp, khách hàng và cả bản thân mình.

2. Thẳng thắn & Rõ ràng

Thẳng thắn một cách khéo léo trên tinh thần tôn trọng khách hàng, đồng nghiệp, đối tác nhằm giảm thiểu mọi sự giả tạo và hình thức, hướng tới sự đơn giản và rõ ràng để đạt hiệu quả hơn trong công việc và cuộc sống.

3. Tin tưởng

Niềm tin quyết định thành công, tin vào đồng nghiệp, khách hàng, đối tác và quan trọng nhất là tin vào chính bản thân mình (đã tin rồi thì không băn khoăn, nếu băn khoăn thì thẳng thắn trao đổi rõ ràng làm sáng tỏ để hết băn khoăn).

4. Sáng tạo

Không ngừng sáng tạo nghĩ giải pháp tốt hơn, tốt rồi thì vẫn còn giải pháp tốt hơn nữa ...

Muốn sáng tạo tốt thì cần không ngừng học tập và vận dụng điều đã học ...

5. Chuyên nghiệp

Sự chuyên nghiệp tạo nên đẳng cấp mãi mãi: Công ty chuyên nghiệp, mỗi cá nhân chuyên nghiệp, công cụ làm việc chuyên nghiệp ... Ứng dụng công nghệ tốt nhất nâng cao năng suất làm việc.

6. Tư duy hệ thống:

Sức mạnh hệ thống vô cùng mạnh mẽ, yêu cầu công việc không chỉ dừng lại ở làm được, mà phải nói được cho người khác hiểu. Làm được, nói được vẫn chưa đủ mà phải Viết ra được để lưu trữ những gì đã làm mới là hoàn tất công việc (Quy trình hóa, văn bản hóa công việc, ... lưu trữ lại được các cách làm, bài học, kinh nghiệm ...). Tìm người phù hợp và đào tạo nâng cao năng lực liên tục, tạo môi trường về chính sách chế độ và các điều kiện làm việc khác để phát huy tối đa năng lực nhân sự.

7. Hợp tác & Đoàn kết:

Một đội bóng nhiều ngôi sao nhất chưa hẳn là đội bóng mạnh nhất. Đội bóng mạnh nhất là đội bóng phải có sự đoàn kết. Đoàn kết với đồng đội ... hơn thế nữa còn phải biết hợp tác với khách hàng, đối tác để cùng thành công.