2 loại việc mang lại dễ chịu và 2 loại việc không dễ chịu.

2 LOẠI VIỆC DỄ CHỊU:

+ Loại việc dễ chịu thứ 1: Là loại hành động mang lại sung sướng nhỏ, hoặc sự dễ chịu nhỏ ngắn hạn, chóng qua mau và sau khi nó đi qua thì làm ta khổ, ta mệt mỏi hơn, có hại cho cơ thể. Ví dụ: Chơi trò chơi điện tử, lướt face và xem tin tức vô định không mục đích, ăn uống món khoái khẩu vô độ ... hút thuốc lá, thuốc phiện ... nằm ngủ rốn không giờ giấc, không sinh hoạt điều độ theo thói quen tốt ...

+ Loại việc dễ chịu thứ 2: Là loại việc làm ta sung sướng mãi mãi không thể mất đi, khi dừng hành động ấy mình vẫn sung sướng vui vẻ và thậm chí còn sung sướng vui vẻ hơn.

2 LOẠI VIỆC KHÔNG DỄ CHỊU:

+ Loại việc KHÔNG dễ chịu thứ 1: Là loại việc không dễ chịu mà không ích lợi. Hiếm ai làm những việc ấy.

+ Loại việc KHÔNG dễ chịu thứ 2: Là loại việc mà khi làm nó thì ta phải nỗ lực, cố gắng, không dễ chịu - nhưng làm nó xong se mang đến sự dễ chịu, tốt lành lâu dài, to lớn, bền vững trong tương lai. Ví dụ: Nỗ lực tập thể dục, tập luyện những thói quen tốt trong sinh hoạt, làm việc ...

Loài người là duy nhất có thể dùng ý trí để lựa chọn tránh xa những việc mang lại sung sướng ngắn hạn nhưng mai lại khổ đau về sau, và dùng lý trí để lựa chọn làm những việc không thích trước mắt nhưng mang đến sự hạnh phúc, sung sướng trong tương lai.

Sau khi dùng lý trí một thời gian trở thành THÓI QUEN thì những việc "ban đầu không dễ chịu" sẽ trở nên việc dễ chịu - và đó là quá trình dùng lý trí chiến thắng để biến những việc mình không thích làm (nhưng làm nó thì tốt) trở nên thành việc mình yêu thích, dễ chịu, dễ dàng (khi đã trở thành thói quen).

KHÓ trước Dễ sau.

KHỔ nhỏ trước SUNG SƯỚNG to lớn về sau.

BẢN LĨNH là như vậy.

Trong nghề Môi giới ta cần vượt qua:

+ Ký Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ.

+ Làm theo quy trình hiệu quả đã được kiểm chứng là thành công hiệu quả qua nhiều nghìn người và nhiều năm: Bán cái mình có, TẬP TRUNG phân khúc, TẬP TRUNG khu vực, TẬP TRUNG thời gian với nghề!

+ Gặp khách, dẫn khách nhiều để nâng cao năng lực và gặp may. Ai cầu toàn, sợ lời từ chối … thì không dẫn được nhiều khách và chẳng bao giờ gặp may.

+ ...

KHÓ trước Dễ sau.

KHỔ nhỏ trước SUNG SƯỚNG to lớn về sau.

BẢN LĨNH là như vậy.

Tướng quân Nhân.