TRẢ LỜI:Chúng ta hãy bắt đầu từ công thức:

Giá trị = Số lượng x Chất lượng

Khi ta chăm chỉ, tập trung làm (đăng tin, dẫn khách ...) là chúng ta đang gia tăng số lượng.

Khi ta dừng việc làm lại để học là ta đang gia tăng "Chất lượng" để các tương tác sau đó tốt hơn, chuyển hoá thành kết quả với xác xuất thành công tăng lên.

Đừng chỉ nhìn và đếm số lượng các việc làm, hãy cân bằng có những khoảng thời gian dừng lại "MÀI RÌU" cho sắc bén để các tương tác trong tương lai hiệu quả hơn.

Nếu cho tôi 6 giờ để đốn hạ một cái cây, tôi sẽ dành 4 giờ để mài sắc lưỡi rìu.
- Abraham Lincoln -

Học tập, rèn luyện, họp hành chính là mài sắc lưỡi rìu mỗi ngày.
Văn ôn, võ luyện mỗi ngày.

Chúng ta cần biết giá trị lớn lao của nó.

Các tổ chức lớn trên thế giới và những người xuất sắc luôn có một ngân sách thời gian nhiều hơn người khác mỗi ngày, mỗi tuần để phát triển bản thân, kết nối đội ngũ ...

Thay vì muốn tiết kiệm thời gian học tập, hoạt động đội ngũ thì ta hãy nghĩ cách tiết kiệm thời gian giải trí vô bổ hoặc các hoạt động giá trị thấp khác.

Hãy cảm thấy may mắn và biết ơn thế giới này khi ta có cơ hội được học tập, và tương tác với đội ngũ.
Nhiều người khao khát có được những điều ấy nhưng họ không có được.