TRẢ LỜI:

Cuộc đời luôn là:

+ Khi ta muốn dễ dàng và chọn dễ dàng thả lỏng thì cuộc sống lại càng thường xuyên gặp khó khăn.

+ Khi ta lựa chọn CHỦ ĐỘNG đối diện với khó khăn để vượt qua thì các khó khăn sẽ ngày càng xa rời chúng ta.

+ Bất kỳ một thành tựu nào giá trị muốn đạt được đều phải vượt khó.

+ Bất kỳ điều tốt đẹp, giá trị nào đều có nhiều người muốn có, và số ít vượt lên có được, số đông yếu đuối bỏ cuộc sớm sẽ chỉ biết nhìn người khác thành công trong thèm muốn, nhưng lại viện lý do cho quyết định bỏ cuộc của mình.

+ Sự yếu đuối bao nhiêu năm qua của chúng ta đã tạo ra chúng ta ngày hôm nay với kết quả cuộc sống, mối quan hệ, tài sản, sự nghiệp, sức khỏe, năng lực ... như hiện tại. Nếu muốn THAY ĐỔI kết quả khác đi thì NHẤT ĐỊNH chúng ta phải NỖ LỰC thay đổi bản thân, nâng cao bản thân. Trước tiên là ý chí DÁM làm, KIÊN TRÌ làm ... đó là một quá trình chắc chắn không bao giờ dễ dàng với bất kỳ ai.

+ Người thành công là người vượt qua được những thử thách và tiếp tục tiến bước, chứ không phải họ không gặp khó khăn, thử thách, không phải họ thấy dễ. Nhắc lại: Người thành công thấy khó nhưng DÁM làm và KIÊN TRÌ làm cho tới khi thành công, còn kẻ thất bại thì chuyên làm ''thử'' - làm nửa vời ... thì không bao giờ đạt thành công lớn, họ chỉ chọn làm các việc dễ, khi gặp khó khăn thì họ nhanh chóng bỏ cuộc để đi tìm việc dễ chịu - đó là THÓI QUEN bỏ cuộc khi gặp khó khăn của kẻ thất bại. Người thành công luôn có tư duy: Người khác làm được, nhất định mình làm được và làm tốt hơn - NHƯNG chưa phải ngay bây giờ mình mạnh hơn họ, phải biết mình đang yếu hơn để quyết liệt, tập trung, HỌC và LÀM mạnh mẽ hơn nữa, không xao lãng các việc khác, lại càng tuyệt đối không buông thả thân, tâm xao lãng các việc tầm thường chỉ mang lại cảm giác dễ chịu ngắn hạn nhưng lâu dài làm thân, tâm ngày càng yếu đuối (game, thói quen xấu, ...)

Cuộc đời luôn là:

+ Khi ta muốn dễ dàng và chọn dễ dàng thả lỏng thì cuộc sống lại càng thường xuyên gặp khó khăn.

+ Khi ta lựa chọn CHỦ ĐỘNG đối diện với khó khăn để vượt qua thì các khó khăn sẽ ngày càng xa rời chúng ta.Làm việc ý nghĩa, vượt qua mọi điều thử thách vì chính mình và hơn thế nữa: Vì tất cả những người khác!

THÓI QUEN HẠNH PHÚC - THỊNH VƯỢNG - BÌNH AN:

+ Nâng tầm trí tuệ.

+ Gia tăng giá trị.

+ Phụng sự xã hội.

+ Suy nghĩ tích cực.

+ Hành động chính trực.

+ Chọn kết quả của cuộc đời: Mình là ai, mình sinh ra trong cuộc đời mình để làm gì?

Thực hành, hành động NGAY BÂY GIỜ:

+ Tập luyện nâng cao thể chất, tinh thần.

+ Làm việc mạnh mẽ, tập trung, bền bỉ, kiên định!

+ Lời Giáo sư Phan Văn Trường: Mô hình - Động lực - Tương tác, có đủ 3 cái là thành công.

+ Tuấn 123 đã có đầy đủ mô hình và động lực, từng thành viên tăng tương tác ngày đêm là thành công.

+ Tương tác cả công việc và cuộc sống khi đã quen nhau, chưa thì tương tác kết nối kết bạn nhé.