ÔN BÀI (Phần 1):

5 cách vượt qua ngay tức thì tất cả các vấn đề về Tâm để trở về với hiện tại bình an và sáng suốt.

Hôm nay cả nước khai trường, nhiều nơi khai trường online, mình cũng làm một trương trình online khai mở tháng 9, kỳ vọng nâng tâm thế, thêm góc nhìn, thêm công cụ, quan trọng nữa là năng lượng tích cực & mạnh để giúp đồng đội và chính mình mạnh hơn nữa.

Nhiều người nói chủ đề này khó, vì nó vừa có vẻ quen thuộc, vừa chạm vào nơi rất sâu trong tâm thức mỗi người, nhiều sách, nhiều thầy nói về nó ... 1 buổi làm sau mà đào sâu??? Thấy khó nhưng vì nó quan trọng, thấy cần thì mình làm thôi.

Gần như chỉ truyền thông nội bộ trong hơn 1 ngày mà có 300 anh em quan tâm tham dự đến hơn 22 giờ.

Có thành viên chia sẻ: Đã đi tìm chương trình như thế này lâu nay, cũng đọc nhiều sách, nghe nhiều thầy nhưng chưa sách, thầy nào chạm tới chiều sâu và thấy vỡ rõ những vấn đề và giải pháp sáng tỏ như buổi hôm nay.

Chúc anh chị em kiên trì luôn hướng tới điều tốt đẹp và mạnh mẽ tiến về phía trước trong an vui và thành tựu.

Quan trọng nhất vẫn là quá trình CHUYỂN HÓA, thực hành; Chúng ta tự bước đi mỗi ngày, và không quên điều cũng quan trọng là môi trường những người thầy, bạn đồng hành tốt lành.

Hãy thường xuyên nhớ 2 bài tập trong chương trình hôm nay ? (anh chị có nhớ? Sẽ nhắc lại trong ôn bài lần sau) .

---

Ôn bài (phần 1):

5 cách vượt qua ngay tức thì tất cả các vấn đề về Tâm để trở về với hiện tại bình an và sáng suốt:

Thần dược cụ thể ngay mỗi lúc là?

1. Sự hối lỗi bản thân (nhận trách nhiệm, sám hối, xưng tội, đền tội …).

2. Tha thứ cho kẻ khác và mình.

3. Lòng biết ơn.

4. Tình yêu thương – từ bi.

5. Khiêm hạ tột cùng.

CỤ THỂ HƠN:

1. Sám hối – xưng tội, những tội, lỗi:

+ Với muôn loài và với mình.

+ Cố ý và vô ý.

+ Biết và không biết.

+ Nhớ và không nhớ.

+ Quá khứ, hiện tại, tương lai.

+ Từ nay không làm việc sai, bất thiện. Làm những việc đền tội.

2. Biết ơn – Cảm ơn:

+ Vũ trụ muôn loài.

+ Làm những việc đền ơn.

3. Tha thứ:

+ Muôn loài và chính mình.

+ Cố ý và vô ý.

+ Biết và không biết.

+ Nhớ và không nhớ.

+ Quá khứ, hiện tại, tương lai.

4. Yêu thương – Từ bi:

+ Muôn loài và chính mình.

+ Làm những việc từ bi.

5. Khiêm hạ phụng sự.

+ Khiêm hạ.

+ Phụng sự (hành động) trao giá trị.

---

Khác biệt lớn nhất ở mỗi người nằm ở 2 chữ THỰC HÀNH !