00:01 Bí quyết thành công trong học & làm: TẬP TRUNG.
https://www.youtube.com/watch?v=7XFH3r12S2w&t=1s

17:12 Học viện Vạn Phúc đặc biệt và giá trị như thế nào và cách sử dụng hiệu quả.
https://www.youtube.com/watch?v=7XFH3r12S2w&t=1032s

27:42 Tổng thống vĩ đại của Mỹ chia sẻ cách rèn mình sao cho sắc và hiệu quả.
https://www.youtube.com/watch?v=7XFH3r12S2w&t=1662s

37:27 Ai đang ở mức TRUNG BÌNH KHÁ trong kết quả làm việc cần CẨN TRỌNG điều này.
https://www.youtube.com/watch?v=7XFH3r12S2w&t=2247s

42:17 Có nên tìm nhà cho KHÁCH ĐẦU TƯ.
https://www.youtube.com/watch?v=7XFH3r12S2w&t=2537s

49:32 Tương tác tin nhắn, điện thoại, gặp trực tiếp sao cho hiệu quả, sức ảnh hưởng mạnh nhất và ý nghĩa các con số 7/38/55.
https://www.youtube.com/watch?v=7XFH3r12S2w&t=2972s

57:50 Cách nào NHANH NHẤT có KỸ NĂNG Môi giới xuất sắc.
https://www.youtube.com/watch?v=7XFH3r12S2w&t=3470s

1:26:39 Cách hợp tác với Môi giới ngoài Công ty đề xuất chia sẻ thông tin nhà để họ có khách ráp vào.
https://www.youtube.com/watch?v=7XFH3r12S2w&t=5199s

1:33:53 QUAN TRỌNG cần NGHE KỸ: Chuyên viên bán nhà chưa có trong kho hàng của Công ty thì ứng xử thế nào? (QUAN TRỌNG cần NGHE KỸ).
https://www.youtube.com/watch?v=7XFH3r12S2w&t=5633s

1:39:28 Chuyên viên được chủ nhà gửi nguồn nhà trực tiếp thì cần làm gì tốt nhất cho mình ? (QUAN TRỌNG cần NGHE KỸ).
https://www.youtube.com/watch?v=7XFH3r12S2w&t=5968s

1:43:00 Chuyên viên giới thiệu nguồn nhà không có trong kho hàng Công ty đến Chuyên viên khác? (QUAN TRỌNG cần NGHE KỸ).
https://www.youtube.com/watch?v=7XFH3r12S2w&t=6180s

1:47:13 Môi giới có kinh nghiệm vào làm việc tại Tuấn 123 vì điều gì? (QUAN TRỌNG).
https://www.youtube.com/watch?v=7XFH3r12S2w&t=6433s

1:48:23 Có phải vì hoa hồng cao mà khách phải mua giá cao hơn? (QUAN TRỌNG).
https://www.youtube.com/watch?v=7XFH3r12S2w&t=6503s

1:59:32 Tuấn 123 Miền Trung phát triển nhanh chóng trở thành một hiện tượng trong lĩnh vực Môi giới tại Đà Nẵng sẽ đối mặt với nguy cơ gì? Thông điệp gửi đến những người vào Công ty với mục đích dò la, lấy thông tin ... (QUAN TRỌNG).
https://www.youtube.com/watch?v=7XFH3r12S2w&t=7172s

2:02:56 Những thử thách tâm lý, tinh thần cần vượt qua của Môi giới xuất sắc?
https://www.youtube.com/watch?v=7XFH3r12S2w&t=7376s

2:07:28 Chuyên viên 2 tháng đầu cần đặt mục tiêu trọng tâm vào điều gì?
https://www.youtube.com/watch?v=7XFH3r12S2w&t=7648s

2:16:53 Sự phát triển bắt đầu từ đâu là gốc rễ vững vàng nhất cho một con người và điều gì là QUAN TRỌNG NHẤT ?
https://www.youtube.com/watch?v=7XFH3r12S2w&t=8213s

2:26:27 3 CÁCH vượt qua những lúc khó khăn, bế tắc trong công việc trong cuộc sống.
https://www.youtube.com/watch?v=7XFH3r12S2w&t=8787s

2:27:45 NGUYÊN TẮC QUAN TRỌNG về 2 chiều chia sẻ lan tỏa thông tin tiêu cực và tích cực thế nào tốt cho mình, cho người.
https://www.youtube.com/watch?v=7XFH3r12S2w&t=8865s

2:33:27 5 YẾU TỐ QUAN TRỌNG quyết định thành tựu một con người.
https://www.youtube.com/watch?v=7XFH3r12S2w&t=9207s

2:33:40 Làm thế nào để có SỨC KHỎE tốt nhất.
https://www.youtube.com/watch?v=7XFH3r12S2w&t=9220s

2:35:22 Làm thế nào CHUYỂN HÓA, THAY ĐỔI bản thân vượt qua chính mình, con người cũ và những người xung quanh kéo mình về vị trí cũ, thói quen cũ, kết quả cũ ...?
https://www.youtube.com/watch?v=7XFH3r12S2w&t=9322s

2:39:23 Xem và phân tích thông điệp video ĐỘI TRƯỞNG VẠN PHÚC.
https://www.youtube.com/watch?v=7XFH3r12S2w&t=9563s

2:48:32 Những người mạnh mẽ tại Tuấn 123 học và làm mạnh mẽ khác người thế nào?
https://www.youtube.com/watch?v=7XFH3r12S2w&t=10112s