Trả lời:

+ Đăng tin có khách và dẫn khách đều là việc quan trọng bước đầu của Môi giới em đã làm được.

+ Em chưa chốt được không phải vì thị trường khó, mà vì chính bản thân em chưa đủ mạnh.

+ Nếu em chuyển thị trường khác, em đăng tin sẽ vẫn có khách gọi, nghe điện sẽ nói được khách đi xem nhà, nhưng vẫn sẽ không chốt. Vì:

- Em tự tin, mạnh mẽ và nhiệt huyết cho nên em không ngại nói trước khách hàng ... Nhưng càng nói nhiều em càng làm khách hàng thấy mình yếu hơn khách hàng và khách không theo em nữa, gọi lại khách không nghe máy hoặc hời hợt hoặc bảo là đã mua được nhà.

- Em đã bán ở Quận 10 đã hiểu thị trường mà còn chưa chốt, giờ sang thị trường mới em lấy gì cạnh tranh với Môi giới chuyên khu vực ấy, lấy gì để em thuyết phục hơn khách hàng.

- Bao nhiêu Môi giới, bao nhiêu anh em trong Công ty, trong Phòng và ngoài Công ty vẫn chốt nhà Quận 10 đều đấy thôi, văn phòng Công chứng ở đó vẫn đầy người công chứng mua bán nhà đấy thôi ...

+ Nếu may mắn chốt được thì cũng không phải tại vì chuyển thị trường mà chỉ đơn giản vì may mắn, mà may mắn thì ở đâu cũng có thể xảy ra khi nó xảy ra.

+ Nếu em không cẩn thận sẽ như bao nhiêu người:

- Đầu tiên là chuyển phân khúc, rồi chuyển khu vực ... Vẫn không chốt.

- Rồi đến chuyển Công ty ... Vẫn không chốt.

- Rồi đến chuyển nghề ... Vẫn không thành công.

+ Điểm mấu chốt quan trọng: Năng lực bản thân em có tăng hơn không, sức thuyết phục của em có tăng không?

+ Em lấy gì nâng cao sức thuyết phục? Là sự học hỏi, suy ngẫm, lắng nghe, tham dự nghe đào tạo, nghe chia sẻ, họp Phòng, tham dự chương trình Phòng, Công ty ... Đừng lý do bận dẫn khách mà vắng đào tạo, vắng họp, vắng tham dự sự kiện vì dẫn thêm một vài khách em vẫn một vài tháng chốt đâu, vì em vẫn là em như thế ... Nhưng tham gia đào tạo, tham gia họp, sự kiện một cách nhập tâm thì em sẽ thay đổi. Nâng cao bản thân mới là điều giá trị hơn một vụ chốt.

- Em hết tiền, nếu tập trung 100% với nghề, nghiêm túc làm thì quỹ Phòng vô điều kiện để em mượn tiền đủ sống, mì tôm Công ty cũng đâu có thiếu ... Đừng vì sốt ruột chốt vụ thu vài chục triệu mà quên phát triển bản thân mới là điều giá trị hơn nhiều tiền không mua được.

+ Lời khuyên:

- Nói ít hơn, đặt câu hỏi nhiều hơn, và lắng nghe nhiều hơn, suy nghĩ, suy ngẫm nhiều hơn để nâng cao bản thân mỗi ngày.

- Tập trung thay đổi mình, nâng cao bản thân chứ không phải thay đổi nhà, thay đổi khu vực, thay đổi nghề ...

+ Nếu em không cẩn thận sẽ như bao nhiêu người:

- Đầu tiên là chuyển phân khúc, rồi chuyển khu vực ... Vẫn không chốt.

- Rồi đến chuyển Công ty ... Vẫn không chốt.

- Rồi đến chuyển nghề ... Vẫn không thành công.

Chăm chỉ, tự tin thôi chưa đủ. Tập trung vào mình, hỏi, lắng nghe, bỏ cái tôi của mình xuống, học hỏi, ít nói mà nghe nhiều hơn. Đó là giải pháp cho mọi vấn đề.